Witam wszystkich, którzy zechcieli wpaść w gościnę do mojego wirtualnego zakątka. Nazywam się Agnieszka Andryszczak, urodziłam się w Krakowie - mieście, którego nigdy nie chciałabym opuszczać na dłużej, niż co najwyżej na kilka miesięcy (z czego zdałam sobie sprawę, gdy pojawiła się początkowo możliwość przeniesienia się na inny kontynent, zaś kilka lat później do innego miasta). Tutaj mieszka moja bliższa i dalsza rodzina, ale przede wszystkim mama, tata i brat.
Po osiągnięciu wieku należytego ;) rozpoczęłam swoją edukację w Szkole Podstawowej nr 18. Kolejnym etapem była nauka w XIII Liceum Ogólnokształcącym, które ukończyłam zdaniem egzaminu maturalnego - z wyróżnieniem. Pojawiła się konieczność wyboru dalszej drogi życiowej, a zainteresowań miałam wiele, wybór więc nie był łatwy.

W grę wchodziły raczej kierunki humanistyczne: historia, historia sztuki, ale także i plastyczne. Odważyłam się zdawać egzaminy wstępne na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w krakowskiej ASP (konserwacja malarstwa). Udało się za drugim razem.

Pracę dyplomową pt. "Transfer fragmentu malowanego fryzu z północnej elewacji Bramy Wazowskiej na Wawelu", wykonaną pod kierunkiem prof. M. Ostaszewskiej, obroniłam w 1998 roku. Problemem wiodącym było oczyszczenie malowidła - usunięcie nawarstwienia gipsowego. Po raz pierwszy w Polsce (w odniesieniu do malowideł) zastosowano do tego celu żywicę jonowymienną, uzyskując bardzo dobry efekt. Całokształt studiów i pracę magisterską oceniono stopniem bardzo dobrym.

Od momentu ukończenia studiów, nieprzerwanie zajmuję się konserwacją, zarówno malowideł ściennych, jak i sztalugowych.

 

Wykształcenie:

1990-96
- studia wyższe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, specjalność - konserwacja malarstwa.

1998
- obrona pracy dyplomowej (pt. "Transfer fragmentu malowanego fryzu z północnej elewacji Bramy Wazowskiej na Wawelu") wykonanej pod kierunkiem prof. Marii Ostaszewskiej. Problemem wiodącym było oczyszczenie malowidła - usunięcie nawarstwienia gipsowego. Po raz pierwszy w Polsce (w odniesieniu do malowideł) zastosowano do tego celu żywicę jonowymienną, uzyskując bardzo dobry efekt. Całokształt studiów i pracę magisterską oceniono stopniem bardzo dobrym.

1985-89
- nauka w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakończona egzaminem maturalnym zdanym z wyróżnieniem.

1977-1985
- szkoła podstawowa nr 18 w Krakowie.


Doświadczenie zawodowe:

- podczas trwania studiów (oprócz obowiązujących praktyk studenckich) uczestnictwo w pracach konserwatorskich:

1992
- w kościele w Niedzicy (odsłonięcie i konserwacja gotyckiej i renesansowej polichromii) oraz w kościele w Szczebrzeszynie, pod kier. adj. A. Guzika;

1993-96
- w klasztorze oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie (polichromia w krużgankach i bibliotece), pod kier. prof. W. Zalewskiego i adj. M. Steca;

1994, 1997
- w kolegiacie w Wiślicy (freski bizantyńsko-ruskie), pod kier. jw.

1995
- staż dydaktyczny organizowany w ramach programu TEMPUS, w kościele S. Girolamo w Gottolengo (Brescia, Włochy), pod kier. prof. W. Zalewskiego i prof. A. Massarelliego.

1997
- pobyt we Włoszech - konserwacja obrazów sztalugowych (zlecenie prywatne).

Po ukończeniu studiów:

1998-1999
- uczestnictwo w konserwacji barokowej polichromii w klasztorze ss. Benedyktynek w Staniątkach, pod kier. prof. J. Nykiela;

1999
- współprowadzenie (z adj. M. Stecem) prac konserwatorskich w kamienicy przy Rynku Gł. 45 w Krakowie (malowany plafon, drewniany strop, badania poszukiwawcze na obecność polichromii);
- uczestnictwo w konserwacji fresków bizantyńsko-ruskich w Wiślicy, pod kier. prof. W. Zalewskiego i adj. M. Steca;

2000-2001
- współprowadzenie prac w podziemiach kolegiaty wiślickiej (relikty wcześniejszych budowli, świadki archeologiczne). Konserwacja rytowanej romańskiej posadzki;

- współprowadzenie konserwacji reliktów kościoła św. Mikołaja w Wiślicy.

2002
- uczestnictwo w konserwacji barokowej polichromii w katedrze w Lublinie, pod kier. mgr B. Żbikowskiej-Sobieraj (w ramach firmy "AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Kosakowski");

- uczestnictwo w pracach konserwatorskich w Kairze (Egipt), w meczecie Ibn Tulun i As-Silahdar (współpraca polskiej firmy "Arkore" z firmą "Aswan" z Egiptu).

2003
- uczestnictwo w konserwacji malowideł ściennych w prezbiterium kościoła w Desznicy (woj. podkarpackie), w ramach firmy "Pracownia Łukasiewicz, Joanna Szczepanik-Łukasiewicz).

2004
- uczestnictwo w konserwacji malowideł na sklepieniu kościoła w Koszarawie (woj. śląskie), w ramach firmy "Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, B. Wantuch";

- uczestnictwo w konserwacji barokowych fresków, autorstwa J. W. Neunhertza w kościele w Lubomierzu (woj. dolnośląskie), pod kier. mgr B. Żbikowskiej-Sobieraj (w ramach firmy "AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Kosakowski");

- uczestnictwo w konserwacji polichromii w drewnianym kościele w Trzcinicy (XV w.), pod kier. mgr B. Palusińskiej i mgr S. Stępnia.

2005/2006
- uczestnictwo w konserwacji barokowej polichromii, autorstwa J. Meyera, w katedrze w Lublinie, (w tzw. zakrystii akustycznej oraz w płd. nawie kościoła) pod kier. mgr B. Żbikowskiej-Sobieraj (w ramach firmy "AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Kosakowski").

2006
- uczestnictwo w pracach konserwatorsko-badawczych na obecność polichromii, w kościele OO. Franciszkanów w Opolu (w ramach firmy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.);

- uczestnictwo w konserwacji polichromii w pałacu w Krasiczynie, w przedsionku kaplicy w tzw. baszcie Boskiej (w ramach firmy "Consiste", A. Kosakowska, E. Zielińska)


2007/2008
- uczestnictwo w pracach konserwatorskich, w Opactwie Tynieckim - konserwacja tzw. "Wielkiej Ruiny" (w ramach firmy "Kamex", Pyrek W. Strumiński A., Wawrzkiewicz M.);

- konserwacja rzeźb i obrazów z ołtarzy kościoła w Ruszczy;

- konserwacja obrazów z ołtarzy kościoła w Trzcinicy.

2008
- uczestnictwo w konserwacji fresków ruskich w prezbiterium katedry w Sandomierzu (w ramach f-my j.w.).

2008/2009
- kierowanie konserwacją barokowej polichromii, autorstwa Baltazara Gołębiowskiego oraz Macieja Rejchana, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, w katedrze w Sandomierzu (w ramach f-my j.w.).

2009
- uczestnictwo w konserwacji renesansowej dekoracji sgraffitowej, na fasadzie tzw. Kamienicy Hildów, przy Rynku 15, w Przemyślu (w ramach f-my "AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Kosakowski").

2009/2010
- kierowanie konserwacją sklepienia i sztukaterii w kaplicy Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy;
- kierowanie konserwacją malowideł i sklepienia w prezbiterium kościoła parafialnego w Kraśniku (oba przedsięwzięcia w ramach firmy ART Service Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Roland Róg).

2011/12
- prowadzenie prac konserwatorskich dot. malowidła "Sąd Ostateczny", (autorstwa T. Muszyńskiego), w kośc. oo. Dominikanów w Lublinie, w kaplicy Tyszkiewiczów (w ramach f-my "Pracownia Konserwacji Zabytków, S. Filip, M. Filip, A. Filip).
- konserwacja estetyczna wielkoformatowych obrazów na płótnie z w/w kaplicy (m.in. "Odnalezienie Krzyża Świętego" T. Muszyńskiego i inne).
- konserwacja estetyczna obrazów ze stalli chóru zakonnego (obrazy z zapiecków stalli, na podobraziu drewnianym);
- prace dokumentacyjne w firmie j.w.

2012
- konserwacja nagrobka Starżów-Majewskich na cmentarzu w Białej Podlaskiej.

2009-2013
- praca biurowa w firmie handlowo-usługowej "Axana", J. Szarowicz, ul. Jordanowska 13/2, Kraków.

2013

- uczestnictwo w konserwacji barokowego ołtarza głównego, w kościele Bożego Ciała w Krakowie (w ramach firmy "Sima Art Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki, Krystyn Kozieł");

- prace dokumentacyjno-ofertowe dla kościoła i parafii oo. Bernardynów w Dukli;
- odsłonięcie barokowej polichromii w zakrystii kościoła w Tyrawie Wołoskiej (w ramach firmy "Kompleksowa Konserwacja Zabytków, A. Filip, M. Filip");

2014
- prace projektowe dla kościoła pw. Św. Antoniego w Białej Podlaskiej.


W latach 2002-2005
- współpraca nad przygotowaniem "Katalogu transferów malowideł ściennych" z prof. M. Ostaszewską, prof. E. Kosakowskim, adj. M. Stecem i asyst. D. Białek.

Podczas całego czasu trwania praktyki konserwatorskiej zajmuję się również konserwacją obrazów sztalugowych, przede wszystkim na płótnie.

Znajomość języków obcych: j. ros., j. ang. - w stopniu dobrym.


web stats stat24